Razredniki

Razred

Učiteljice in učitelji  PB

Vzgojiteljica/druga učiteljica

Učiteljice in

 učitelji, ki pouč. v oddelku

1.

Maja Hudnik

1. a

Špela Ozimič

Bojana Zavec

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: K. Remic

2.

Petra Stanišič

1. b

Jana Koruza

Barbara Dekleva

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: K. Remic

3.

Sara Ančnik

1. c

Anja K. Merhar

Tanja Garvas

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: K. Remic

4.

Martina Nediževec

1. d

 

Sonja Klemen

ŠPO: Gregor Orelj

NA1:K. Remic

5.

Tanja Nišavić

2. a

Anja Kavčič

 

TJA: K. Remic

6.

Darja Jeršin

2. b

Stašo Turk

 

TJA: K. Remic

ŠPO: Stašo Turk

7.

Tadeja Kavšek

2. c

Bojana Zavec

 

TJA: K. Remic

GUM: S. Klemen

8.

Tadeja Novak

2. d

 

 

TJA: K. Remic

9.

Anita Prijol

2. e

I. Omerčevič

 

TJA: K. Remic

10.

Alma Vojska

3. a

Dekleva, Garvas, Klemen

 

TJA: K. Remic

11.

Lilijana Renko

3. b

Zala Smolar

 

TJA: K. Remic

GUM: B. Dekleva

12.

Breda Maček

3. c

Lilijana Zvonar

 

TJA: K. Remic

ŠPO: Stašo Turk

13.

Biserka Škarja Celec

3. d

Petra A. Puntar

 

TJA: P. A. Puntar

14.

Andreja Mohar

4. a

Alenka Grom

 

TJA: P. A. Puntar

ŠPO: Gregor Orelj

15.

Polona Mavsar

4. b

Andreja Medič

 

TJA: P. A. Puntar

ŠPO: Gregor Orelj

16.

Majda Kump

4. c

Zvonka L. Saje

 

TJA: P. A. Puntar

ŠPO: Gregor Orelj

17.

Erika Jalšovec

5. a

 

skupina 5. a in b

 

TJA: M. Vrčko

GUM: M. Vaupotič

ŠPO: J. Malovič

18.

Ema Hribovšek

5. b

 

skupina 5. a in b

 

TJA: J. Ž. Knez

MAT: A. Velkavrh

19.

Robert Lukač

5. c

 

skupina 5. c in d

 

TJA: B. Lavra

GOS: A. Lovšin

LUM: A. Lovšin

20.

Anja Lovšin

5. d

 skupina 5. c in d

 

TJA: K. Božič

ŠPO: R. Lukač

 

Ime in priimek

Poučuje

Tatjana Ančnik

knjižnica

Polonca Jerman

knjižnica, JV 1. razred, ISP

Mateja Miljković

knjižnica

Gregor Orelj

šport (ŠPO), neobvezni IP šport  (NŠP) 4

Inna B. Dolgun

neobvezni IP šport  (NŠP) 5, 6

Anja K. Merhar

šport (ŠPO)

Janez Malovič

neobvezni IP šport  (NŠP) 5

Vida Z. Ušeničnik

neobvezni IP umetnost (NUM) 4, 5, 6

Milan Gaberšek

neobvezni IP tehnika (NTE) 4, 5, 6

Polona J. Frelih

neobvezni IP nemščina (INN) 4, 5, 6

Aleš Drinovec

neobvezni IP računalništvo (NRA) 4, 5, 6

Tanja Hrovat

dodatna strokovna pomoč

Marija Kušenić

dodatna strokovna pomoč

Zala Smolar

svetovalno delo, podaljšano bivanje (PB)

Tjaša Turšič, Sanela Imamović

dodatna strokovna pomoč, svetovalno delo

Marja Zakrajšek, Maja L. Pavalec

dodatna strokovna pomoč

 

Ime in priimek

Razrednik

Poučuje

Mat. uč.

Marija Arko

 

slovenščina (SLJ)

 

Tadeja Novak

8. c

slovenščina (SLJ)

IP: gledališki klub (GKL)

14

Nataša Sitar

 

slovenščina (SLJ)

 

Brigita P. Jamnik

7. b

slovenščina (SLJ)

10

Lavra Bračič

9. c

angleščina (TJA)

2

Jana Ž. Knez

 

angleščina (TJA)

 

Miha Vrčko

8. a

angleščina (TJA)

1

Katka Božič

 

angleščina (TJA)

IP: francoščina (FI)

 

Polona J. Frelih, Tina Teraž

 

IP: nemščina (NI)

neobvezni IP nemščina (IN) 4,5,6

knjižnica

 

Mojca Ekart

 

IP: španščina (ŠI)

IP: ruščina (RI)

podaljšano bivanje (PB)

 

Barbara Horvat

6. b

matematika (MAT)

 

11

Sandra Pančor

6. a

matematika (MAT)

9

Bernarda Kastelic

9. a

matematika (MAT)

12

Aleš Drinovec

 

računalničar

IP: multimedija (MME)

IP: robotika v tehniki (RVT)

likovna umetnost (LUM)

neobvezni IP rač. (NRA) 4,5,6

 

Alenka Grom

 

domovinska in državljanska kultura in etika (DKE)

podaljšano bivanje (PB)

 

Barbara Rubin

6. c

kemija (KEM)

naravoslovje (NAR)

IP: poskusi v kemiji (POK)

IP: kemija v okolju (KEO)

23

Matjuša Mihelčič

7. c

naravoslovje (NAR)

fizika (FIZ)

tehnika in tehnologija (TIT)

22

Petra Simčič

7. d

biologija (BIO)

naravoslovje (NAR)

gospodinjstvo (GOS)

IP: sodobna priprava hrane (SPH)

20

Mojca B. Sotenšek

 

organizator šolske prehrane

gospodinjstvo (GOS)

tehnika in tehnologija (TIT)

IP: načini prehranjevanja (NPH)

 

Milan Gaberšek

 

tehnika in tehnologija (TIT)

matematika (MAT)

IP: obdelava gradiv – les (OGL)

IP: elektrotehnika (ELE)

neobvezni IP tehnika (NTE) 4,5,6

 

 

Vida Zagorc

Ušeničnik

 

likovna umetnost (LUM)

tehnika in tehnologija (TIT)

IP: likovno snovanje (LS)

neobvezni IP umetnost (NUM) 4,5,6 

podaljšano bivanje (PB)

 

 

Andrej Smrekar

 

geografija (GEO)

 

 Ksenija Weis

 8. b

zgodovina (ZGO)

 

29

Zlatka V. Zgonc

 

zgodovina (ZGO)

 

 

Mitja Vaupotič

9. b

glasbena umetnost (GUM)

pevski zbor

6

Andreja Dominc

 

šport (ŠPO)

IP: ljudski plesi (LPL)

IP: šport za sprostitev (ŠSP)

 

 

Inna Beguš Dolgun

6.d

šport (ŠPO)

tehnika in tehnologija (TIT)

IP: šport za zdravje (ŠZZ

IP: šport za sprostitev (ŠSP)

neobvezni IP šport  (NŠP) 5,6

 

5

Janez Malovič

7. a

šport (ŠPO)

tehnika in tehnologija (TIT)

IP: izbrani šport (IŠP) – košarka

IP: izbrani šport (IŠP) – nogomet

IP: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNN)

neobvezni IP šport  (NŠP) 6

 

13

 
 
cookieassistant.com