Osnovni podatki

Ustanovitelj: Mestna občina Ljubljana
Odlok o ustanovitvi

Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja

Uprava šole: Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana Črnuče

Transakcijski račun: SI56 0126 1603 0662 273

Matična št.  5084091000

Davčna št.   79338119

 

 e-mail: osmakspecar@guest.arnes.si

internet stran: http://www.makspecar.si/

Ravnateljica

Zlatka Vlasta Zgonc

589 63 12 

Starši se lahko za pogovorne ure predhodno dogovorite  po telefonu.

Pomočnica (Črnuška 9)

Alenka Velkavrh (e-mail)

589 63 11

Pomočnica (Dunajska 390)

Tatjana Ančnik (e-mail)

589 63 00

Knjižnica (Dunajska 390)

Polona Jezeršek Frelih,
Brigita Pajk Jamnik

589 63 01

Zbornica (Dunajska 390)

 

589 63 02

Kuhinja (Dunajska 390)

 

589 63 04

Socialna delavka (Dunajska 390)

Milena Gajski

589 63 03

Poslovna sekretarka 

Andreja Marinko

589 63 12   

(Uradne ure so vsak dan od 10. do 12. ure).

fax:589 63 17

Računovodstvo (dobavitelji)

Nina Gerčar (e-mail)

589 63 14

Knjigovodstvo (položnice)

Zdenka Krivic (e-mail)

589 63 25

Psiholog

Robert P. Zor

589 63 23

Pedagoginja

Tatjana V. Dobnikar

589 63 22 

Knjižnica (Črnuška 9)

Mateja Miljković (e-mail)

589 63 28

Organizator informacijskih dejavnosti - Računalničar

Aleš Drinovec (e-mail)

589 63 20

Organizatorica šolske prehrane

Mojca Bernot Sotenšek (e-mail)

589 63 26

Kuhinja (Črnuška 9)

 

589 63 27

Zbornica (Črnuška 9)

 

589 63 29

 

RAVNATELJICA šole je ga. Zlatka Vlasta Zgonc - je pedagoški vodja in upravni organ šole. Opravlja naloge, ki so opredeljene v 49. členu ZOFVI (1996).

POMOČNICI RAVNATELJICE STA:

obe opravljata poslovodne in pedagoške naloge po nalogu ravnateljice in jo nadomeščata v času njene odsotnosti.

Organigram

 

 
 
cookieassistant.com