1. ŠOLA V NARAVI

Šola v naravi, večdnevne dejavnosti, ki jih organiziramo v drugih krajih Slove­ni­je, je razširjen del ponudbe šole in zato stroške po­ravnajo starši v celoti po sklenjeni pogodbi s šolo.

Poletno šolo v na­ra­vi za 5. razred delno sofinancira MIZŠ.

Učenci se na šolo v naravi prijavijo prostovoljno. Učencem, ki se šole v naravi ne udeležijo, pripravimo podobne dejavnosti na šoli ali v domačem kraju.

RAZPOREDITEV:

Za učence 2. razreda

CŠOD Jurček

 • 1. skupina: 18. 6.–20. 6. 2018
 • 2. skupina: 20. 6.–22. 6. 2018

Za učence 3. razreda

CŠOD Škorpijn

 • 1. skupina: 23. 10.–25. 10. 2017
 • 2. skupina: 25. 10.–27. 10. 2017

Za učence 4. razreda

Pension Kovač, Osilnica

 • 18. 6.–22. 6. 2018

Za učence 5. razreda

Dom ZPM Ljubljana, Pacug

 • 18. 6.–22. 6. 2018

Za učence 6. razreda

CŠOD Peca, Bohinj

3. 1.–5. 1. 2018

Za učence 7. razreda

CŠOD Breženka

 • 22. 1.–26. 1. 2018

Šport za zdravje:

 • smučanje – petek ali sobota, januar 2018
 • plavanje, reševanje iz vode in skoki v vodo, marec 2018

Za učence 8. razreda

CŠOD Radenci

 • 5. 3.– 9. 3. 2018

Šport za sprostitev:

 • smučanje – petek ali sobota, januar 2018
 • adrenalinski park, maj 2018
 • bowling, junij 2018

Za učence 9. razreda

CŠOD Soča

 • 2. 10.– 6. 10. 2017

 

2. MEDIATORSKI TABOR IN TABOR USTVARJALNOSTI

Izvedli ju bomo od 14. do 16. 10. 2016 v Gozdu Martuljku. Namenjena sta nadarjenim otrokom, ki želijo raziskovati in ustvarjati, ter vsem, ki jih veseli pomoč vrstnikom pri reševanju težav in sporov med vrstniki.

 

3. PLANINSKI TABOR

Planinski tabor bomo organizirali v pomladnih mesecih.

4. KOLESARSKI TEČAJ

Učenci 4. in 5. razreda opravljajo kolesarski tečaj. V 4. razredu teoretični del, v 5. opravijo praktično vožnjo. Naučijo se varne vožnje s kolesom po prometnih predpisih. Po opravljenem teoretičnem in praktičnem izpitu dobijo kolesarsko izkaznico.

5. TEČAJ PLAVANJA

Agencija za šport organizira v bazenu Tivoli 10-urni tečaj plavanja za vse učence 1. razreda ter 15-urni tečaj za vse učence 3. razreda. Tečaj je za učence obvezen del VIP-a in je brezplačen.

6. ŠPORTNI TABOR

Za perspektivne športnike bo od 20. 4. do 22. 4. 2018  organiziran tabor v CŠOD Burja.

7. MATEMATIČNI TABOR  

Organiziran bo od 26. 1. do 27. 1. 2018 v domu Staneta Kosca na Rašici.

8. DEJAVNOSTI V PODALJŠANEM BIVANJU

V PB bomo organizirali dodatne dneve dejavnosti: športne in kulturno-naravoslovne dneve. K dejavnostim se učenci prijavijo prostovoljno.

10. TEKMOVANJA

Spodbujali bomo učence, da se udeležijo tekmovanj v znanju iz slo­ven­skega jezika, matematike, logike, fizike, kuhanja, kemije, biologije, tehniške vzgoje, zgodovine, Vesele šole, tujega jezika, računalništva, robotike, šaha itd.

Koledar tekmovanj je objavljen na spletni strani MIZŠ.

11. RAZISKOVALNE NALOGE

Učenci pod vodstvom mentorjev izdelajo raziskovalne in projektne naloge z različnih področij.

12. PREVENTIVNI PROGRAM ŠOLE

IZVAJANJE VZGOJE ZA ZDRAVJE V OSNOVNIH ŠOLAH – Nacionalni inštitut za javno zdravje.

VRSTNIŠKO MEDIACIJO vodijo usposobljeni učenci – mediatorji. Šolska pedagoginja jih usposablja za mediacijo in jih spremlja pri reševanju medsebojnih sporov. (Financira Urad za preprečevanje zasvojenosti)

ODRAŠČANJE IN MI izvaja MISS v okviru razrednih ur ali tedna dejavnosti.

PROSTOVOLJNA POMOČ za otroke, katerih težave se kažejo v učni neuspešnosti, pri odnosih s sovrstniki, nesprejetosti, osamljenosti, impulzivni agresivnosti, odklanjanju šole in pri težavah v socialnih stikih. K sodelovanju smo povabili prostovoljce MISS in študentke socialne pedagogike.

CAP – PROGRAM ZA PREVENTIVO ZLORABE OTROK

Otroci imajo pravico, da so varni, močni in svobodni. Delavnice za starše in učence 4. razredov.

PROJEKT: RAZVIJANJE OBČUTKA LASTNE VREDNOSTI

Občutek lastne vrednosti je občutek samospoštovanja, ki vključuje pet dejavnikov: občutek varnosti, občutek identitete, občutek pripadnosti, občutek smisla/ciljne naravnanosti, občutek sposobnosti. V nekaterih oddelkih razredniki izvajajo projekt na razredni uri ali kot interesno dejavnost.

PROJEKT: VRSTNIK.SI – izvaja društvo Sprememba.si za učence za učence 7. in 8. razreda. Vrstniki nudijo pomoč pri vrstniškem nasilju.

DELAVNICE ZDRAVA SPOLNOST – izvaja društvo Virus za učence 8. in 9. razredov.

DELAVNICE PRIJATELJSTVO IN NENASILJE za učence 3. razreda.

MISLI S SVOJO GLAVO – delavnice o zlorabi alkohola za učence 8. in 9. razreda, izvaja Drogart in Zavod Vozim.

RAZVIJANJE MEDKULTURNEGA DIALOGA IN NENASILNE KOMUNIKACIJE – za učence 6. razredov.

STIK S TELESOM IN KOMUNIKACIJA – preventivne delavnice pri motnjah hranjenja, izvaja društvo PU.

ZA ŽIVLJENJE – delavnica prve pomoči za učence 9. razreda.

13. PROJEKTI na naši šoli, ki jih finančno podpira MOL:

 • Okrasitev Kongresnega trga
 • Ljubljana, zeleno mesto
 • Zmajev karneval
 • Projekt medkulturnega sodelovanja
 • Eurocamp 2018
 • Folklora se predstavi lokalnim skupnostim
 • Učenje z robotom reševalcem
 • Vrstniška mediacija
 
 
cookieassistant.com