Izbirni predmeti za šolsko leto 2017/2018 (7.-9. razredi)

Neobvezni izbirni predmeti 2017/2018 (4.-6. razredi)

Predmeti, ki se bodo izvajali v 7. razredu

elektrotehnika – ELE,
francoščina 1 - FI1,
gledališki klub – GKL,
likovno snovanje 1 - LS1,
ljudski plesi - LPL,
multimedija – MME,
nemščina 1 - NI1,
obdelava gradiv: les – OGL,
ruščina 1 - RI1,
sodobna priprava hrane – SPH,
španščina 1 - ŠI1,
šport za zdravje – ŠZZ,
varstvo pred naravnimi nesrečami - VNN

Predmeti, ki se bodo izvajali v 8. razredu:

elektrotehnika – ELE,
francoščina 2 - FI2,
gledališki klub – GKL,
kemija v okolju – KEO,
likovno snovanje 2 - LS2,
ljudski plesi - LPL,
multimedija – MME,
načini prehranjevanja – NPH,
nemščina 2 - NI2,
obdelava gradiv: les – OGL,
robotika v tehniki – RVT,
ruščina 2 - RI2,
španščina 2 - ŠI2,
šport za sprostitev – ŠSP,
varstvo pred naravnimi nesrečami - VNN

Predmeti, ki se bodo izvajali v 9. razredu:

elektrotehnika – ELE,
francoščina 3 - FI3,
gledališki klub – GKL,
izbrani šport-košarka - IŠPk,
izbrani šport-nogomet – IŠPn,
likovno snovanje 3 - LS3,
ljudski plesi - LPL,
multimedija – MME,
načini prehranjevanja - NPH,
nemščina 3 - NI3,
obdelava gradiv: les – OGL,
poskusi v kemiji – POK,
robotika v tehniki – RVT,
španščina 3 - ŠI3,
varstvo pred naravnimi nesrečami - VNN

V 4.-6. razredu bomo izvajali neobvezne izbirne predmete:

nemščina,
računalništvo,
šport,
tehnika,
umetnost

 

 
 
cookieassistant.com