Izbirni predmeti za šolsko leto 2018/2019 (7.-9. razredi)

Neobvezni izbirni predmeti 2018/2019 (4.-6. razredi)

V 4.-6. razredu ponujamo neobvezne izbirne predmete:

nemščina,
računalništvo,
šport,
tehnika,
umetnost

 

 
 
cookieassistant.com