Vprašalnik za učence eVPP

 


Spoštovani starši devetošolcev,

vabimo vas, da se v sredo, 8.11. 2017, ob 16.00 uri udeležite predavanja Pred izbiro poklica, ki bo
potekalo v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje, Parmova 32,v VI. nadstropju.
Srečanje namenjamo staršem devetošolcev, ki se bodo v letošnjem šolskem letu odločali za vpis v srednjo šolo.
Dnevni red:
- Dejavniki pri poklicnem odločanju in izbiri poklica (Irena Dejak, ZRSZ)
- Pripomočki za vseživljenjsko karierno orientacijo (Zlata Šlibar, ZRSZ)
- Podatki o trgu dela (Zlata Šlibar, ZRSZ)
- Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice (Maja Gašparovič, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS)

Prijava je možna na elektronski naslov: nevenka.terdic@ess.gov.si

Število mest je omejeno.

Vljudno vabljeni.

Več

KAKO DO INFORMACIJ

O POSTOPKU VPISA, RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE, MERILA ZA VPIS, OMEJITVE V SREDNJIH ŠOLAH, ROKOVNIK – POSTOPEK VPISA

 1. 1.  V iskalnik vpišete MIZŠ.

2. Na dnu strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kliknete »vpis v srednje šole«, kjer so vse trenutne  informacije o vpisu 2017/2018, za vpis v šolsko leto 2018/19 je trenutno samo rokovnik za vpis.

3. Na dnu strani pa imate informacije o vpisih 10 let nazaj, kjer si lahko npr. ogledate kakšne omejitve so bile na šolah v zadnjih letih. Te točke se iz leta v leto ne spreminjajo veliko in služijo kot hipotetično merilo za letošnji vpis. Učenec si sam izračuna točke, ocene za 7. in 8. razred pozna, ocene za 9. razred pa so po lastni oceni.

 Nekaj uporabnih povezav

 

 

 

 PODROBNEJŠE INFORMACIJE O ŠOLAH IN POKLICIH

 NASLEDNJA MOŽNOST SO INFORMACIJE, KI JIH NUDI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE – kliknete NCIPS, nato Karierno središče Ljubljana (opisi poklicev) http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

 Zanimivo je tudi e-svetovanje:

http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/

Kakšen sem? (moja osebnost). Kaj me zanima ? (moji interesi). Kaj znam? (moje kompetence). Kje naj iščem zaposlitev? (iskanje delovnega mesta). Kako naj bom aktiven? (akcijski načrt).

Kaj naj delam? (iskanje poklica)

 Zavod za zaposlovanje v okviru Kariernega središča nudi tudi individualno svetovanje glede izbire poklica.

 DEFICITARNI POKLICI (poklicna in srednješolska izobrazba)

 • tehnični: strojništvo, elektronika, energetika, telekomunikacije, računalništvo, gradbeništvo, lesarstvo, steklarstvo
 • naravoslovni: agroživilstvo (pek, mesar), kemija, farmacija, zdravstvo
 • storitvene dejavnosti: gostinstvo, dimnikarstvo

 DEFICITARNI POKLICI (visokošolska izobrazba)

 • tehnični: strojništvo, elektrotehnika, informatika, računalništvo, gradbeništvo, lesarstvo
 • naravoslovni: kemija, farmacija, zdravstvo – medicina, fizika, matematika
 • družboslovni: specialna pedagogika, družboslovna informatika, nekateri pedagoški poklici
 • humanistični: jezikoslovje
 • umetniški: glasbeniki - različni

 DODATNE INFORMACIJE

 • Dodatne informacije o šolah, programih, štipendijah in druge informacije dobite na straneh
 • www.mojaizbira.si in na spletni strani www.dijaski.net.
 • Na www.dijaski.net  dobite tudi informacije o pogojih za sprejem v dijaške domove, točkovalnem sistemu, pogojih za vpis.

 Kaj ti pomaga pri poklicni odločitvi

 • Svoje interese spoznavaj in uresničuj doma in v šoli. Nauči se domačih opravil.
 • Vključuj se v krožke, interesne dejavnosti, tečaje, klube itd. Spretnosti, ki jih razvijaš, ti bodo prišle prav v življenju.
 • S starši, sorodniki in drugimi odraslimi se pogovarjaj o njihovem poklicu in delu. Obišči jih na delovnem mestu.
 • Razmisli, kako bi ti doživljal takšno delo ali poklic.
 • Razmišljaj o sebi in svoji poklicni poti.
 • Zastavi si čim bolj jasne karierne cilje.
 • Izberi primeren program, izbirne vsebine, interesne dejavnosti.
 • Starši ti pri izbiri poklica lahko pomagajo in svetujejo, a vedi, da je končna odločitev le tvoja.

 Kako izbrati šolo

 • Pojdi na pogovor o svoji karierni poti v svetovalno službo.
 • Pogovarjaj se s starši, znanci in srednješolci o njihovih izkušnjah v srednji šoli.
 • Mogoče vedo informacije, ki te zanimajo.
 • Obišči Informativo, ki bo v januarju na Gospodarskem razstavišču (sejem srednjih šol, visokih šol in fakultet).
 • Izkoristi informativne dneve, da obiščeš čim večje število različnih srednji šol.

 Kako izbrati program

 • Različni programi vodijo do različnih poklicev. Vprašaj se, če ti takšna karierna pot odgovarja.
 • Programi imajo različne vpisne pogoje. Preveri, če jim zadostuješ.
 • Razmišljaj o nadaljevanju šolanja.
 • Preberi predmetnik programa. So ti predmeti zanimivi?
 • Šole ponujajo tudi prehode med različnimi programi. Tako lahko spremeniš svoj program tudi med samim šolanjem.

 Štipendije

Na strani  Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije boš dobil informacije o:

 • Zoisovih štipendijah
 • Kadrovskih štipendijah
 • Državnih štipendijah
 • Štipendijah za izobraževanje v tujini
 • Štipendijah državnih organov
 • Občinskih štipendijah

 

Več

ROKOVNIK ZA PRIPRAVO IN OBJAVO RAZPISA TER PRIJAVO KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019, ZA ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 1. SEPTEMBER

9. 2. 2018 in 10. 2. 2018 - informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih.

Do 5.3.2018 - prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).

Med 12.3.2018 in 24.3.2018 -  opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja  kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).

Do 29.3.2018 - posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).

Do 5.4.2018 - prijavljanje za vpis v I. letnik SŠ za šolsko leto 2018/2019.

Do 10.4.2018 do 16. ure - javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2018/2019 (Internet).

Do 20.4.2018 – javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2018/2019. (Internet).

Do 25.4.2018 - morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2018/2019.

Do 7.5.2018 do 12. ure  – vnos podatkov o stanju prijav na dan 25.4.2018.

4.5.2018 – NPZ IZ SL

7.5.2018 – NPZ IZ MA

9.5.2018 – NPZ – TRETJI PREDMET - TIT

Do 31.5.2018 - obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za  šolsko leto 2018/2019  javna objava omejitev vpisa (Internet).

6.6.2018 – obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa.

Do 4.6.2018 - prijavljanje za vpis  ( 1) neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik (na šole brez omejitve vpisa) in (2) učencev, ki so se zadnje leto izobraževali v tujini.

Do 14.6.2018 do 11. ure – vnos podatkov o zaključnih ocenah 9. razreda in posredovanje podatkov o dosežkih pri NPZ.

Do 19.6.2018 do 16. ure - vnos podatkov o predvidenem številu ponavljalcev in izračun mest za 1. in 2. krog izbirnega postopka (šole brez omejitve vpisa tudi izračunajo število mest za 2. krog)

Med 19.6. in 22.6.2018 do 14. ure – vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol).

22.6.2018 do 15. ureobjava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv. – SREDNJE ŠOLE. MIZŠ ponovno posreduje podatke o prosih mestih za 2. krog.

22.6.2018 do 16. ure – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na Internetu (MIZŠ).

Do 27.6.2018 do 14. ure – prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka, vnašanje podatkov za 2. krog izbirnega postopka.

29.6.2018 do 12. ure – izvedba in posredovanje podatkov o rezultatih 2. kroga izbirnega postopka srednjim šolam (MIZŠ).

29.6.2018 do 15. ure – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (Srednje šole).

5.7.2018  do 14. ure – vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka.

Do 6.7.2018 do 15. ure – objava prostih mest za vpis (MIZŠ).

Do 31.8.2018 - vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.

OPOZORILO! PRENOSI PRIJAV OD 10. 4. 2018 DO 25. 4. 2018.

Več

 

Več

 
 
cookieassistant.com