Karierna orientacija - rokovnik

5.10.2017

ROKOVNIK ZA PRIPRAVO IN OBJAVO RAZPISA TER PRIJAVO KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019, ZA ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 1. SEPTEMBER

9. 2. 2018 in 10. 2. 2018 - informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih.

Do 5.3.2018 - prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).

Med 12.3.2018 in 24.3.2018 -  opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja  kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).

Do 29.3.2018 - posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).

Do 5.4.2018 - prijavljanje za vpis v I. letnik SŠ za šolsko leto 2018/2019.

Do 10.4.2018 do 16. ure - javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2018/2019 (Internet).

Do 20.4.2018 – javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2018/2019. (Internet).

Do 25.4.2018 - morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2018/2019.

Do 7.5.2018 do 12. ure  – vnos podatkov o stanju prijav na dan 25.4.2018.

4.5.2018 – NPZ IZ SL

7.5.2018 – NPZ IZ MA

9.5.2018 – NPZ – TRETJI PREDMET - TIT

Do 31.5.2018 - obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za  šolsko leto 2018/2019  javna objava omejitev vpisa (Internet).

6.6.2018 – obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa.

Do 4.6.2018 - prijavljanje za vpis  ( 1) neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik (na šole brez omejitve vpisa) in (2) učencev, ki so se zadnje leto izobraževali v tujini.

Do 14.6.2018 do 11. ure – vnos podatkov o zaključnih ocenah 9. razreda in posredovanje podatkov o dosežkih pri NPZ.

Do 19.6.2018 do 16. ure - vnos podatkov o predvidenem številu ponavljalcev in izračun mest za 1. in 2. krog izbirnega postopka (šole brez omejitve vpisa tudi izračunajo število mest za 2. krog)

Med 19.6. in 22.6.2018 do 14. ure – vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol).

22.6.2018 do 15. ureobjava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv. – SREDNJE ŠOLE. MIZŠ ponovno posreduje podatke o prosih mestih za 2. krog.

22.6.2018 do 16. ure – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na Internetu (MIZŠ).

Do 27.6.2018 do 14. ure – prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka, vnašanje podatkov za 2. krog izbirnega postopka.

29.6.2018 do 12. ure – izvedba in posredovanje podatkov o rezultatih 2. kroga izbirnega postopka srednjim šolam (MIZŠ).

29.6.2018 do 15. ure – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (Srednje šole).

5.7.2018  do 14. ure – vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka.

Do 6.7.2018 do 15. ure – objava prostih mest za vpis (MIZŠ).

Do 31.8.2018 - vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.

OPOZORILO! PRENOSI PRIJAV OD 10. 4. 2018 DO 25. 4. 2018.

Več

 Oznake:
Kategorija: Kariera - obvestilo

 
 
cookieassistant.com