RODITELJSKI SESTANKI IN PREDAVANJA ZA STARŠE

Načrtujemo dva roditeljska sestanka za vse razrede. Roditeljske sestanke praviloma vodijo razredniki. V primeru posebnih vzgojno-izobraževalnih problemov se sklicujejo tudi izredni roditeljski sestanki.

Roditeljski sestanki so praviloma ob 18:00 uri.

1. roditeljski sestanek

sreda, 30. avgust 2017

sreda, 6. september 2017

ponedeljek, 11. september 2017

torek, 12. september 2017

četrtek, 14. september 2017

sreda, 20. september 2017

1.  razred

3. razred

6. in 7. razred

8. in 9. razred

4. in 5. razred

2.  razred

2. roditeljski sestanek

ponedeljek, 5. februar 2018

torek, 6. februar 2018

torek, 6. marec 2018

torek, 10. april 2018

6. in 7. razred

1.,2.,8.,9.razred

4. in 5. razred

3. razred

3. roditeljski sestanek

torek, 29. maj 2018

2.  razred

Datumi roditeljskih sestankov so informativni.

2. POGOVORNE URE

Namenjene so individualnim pogovorom učiteljev s starši oziroma z učencem. Dopoldanske pogovorne ure na Črnuški 9 potekajo ob torkih med 7. in 8. uro. V mesecu juniju dopoldanskih pogovornih ur ni.

Dopoldanske pogovorne ure na Dunajski 390 potekajo ob sredah med 7.30 in 8. uro. V mesecu juniju dopoldanskih pogovornih ur ni.

Popoldanske se izvajajo na Črnuški 9 vsak prvi torek v mesecu, na Dunajski 390 pa vsako prvo sredo v mesecu ob 18. uri. V mesecih, ko so roditeljski sestanki, popoldanskih pogovornih ur ni, prav tako ne v juniju.

 

3. PREDAVANJA ZA STARŠE

6.2.2018: IZŠTEKANI NAJSTNIKI IN STARŠI, KI ŠTEKAJO, dr. Albert Mrgole in Leonida Mrgole 

 

 

Dopoldanske pogovorne ure

 

Priimek in ime učitelja

TOREK

Arko Marija             

8.20 – 9.05        

Beguš D. Inna

7.30 – 8.15        

Berložnik Danijela S.

7.30 – 8.15        

Bernot S. Mojca

7.30 – 8.15

Božič Katka            

7.30 – 8.15         

Bračič Lavra          

7.30 – 8.15

Dominc Andreja        

8.20 – 9.05         (SREDA)

Drinovec Aleš

7.00 – 7.30

Ekart Mojca

8.20 – 9.05        

Gaberšek Milan

7.00 – 7.30

Grom Alenka

9.25 – 10.10          

Horvat Barbara       

7.00 – 7.30

Hribovšek Ema

7.30 – 8.15

Jalšovec Erika       

7.30 – 8.15       

Kovač Iris/ J. Frelih Polona

8.20 – 9.05        

Kastelic Bernardka  

7.00 – 7.30

Kump Majda              

7.30 – 8.15

Lovšin Anja

7.30 – 8.15

Lukač Robert           

7.30 – 8.15

Malovič Jani              

7.30 – 8.15

Mavsar Polona        

7.30 – 8.15       

Mihelčič Matjuša

7.30 – 8.15       

Miljkovič Mateja

7.30 – 8.15

Mohar Andreja

7.30 – 8.15

Novak Tadeja  

8.20 – 9.05        

Pajk J. Brigita

7.30 – 8.15

Pančor Sandra

7.30 – 8.15

Puntar Petra A.

10.15 – 11.00

Rubin Barbara

7.30 – 8.15

Simčič Petra

7.30 – 8.15

Sitar Nataša

7.30 – 8.15

Smrekar Andrej

7.30 – 8.15

Škarja C. Biserka

7.30 – 8.15

Vaupotič Mitja

7.30 – 8.15        

Velkavrh Alenka

7.30 – 8.15

Vrčko Miha

7.30 – 8.15

Weis Ksenija

7.30 – 8.15

Zagorc U. Vida

8.20 – 9.05         (SREDA)

Zgonc Zlatka V.

7.30 – 8.15         (ČETRTEK)

Žnidaršič K. Jana

7.30 – 8.15

 
 
cookieassistant.com