Comenius

Zaključna e-Knjiga

 Eurocamp

Majsko druženje učencev in učiteljev šol Avstrije, Češke, Madžarske in Španije (natančneje iz Baskije), vsakič v drugi državi.

MEPI

Preživetje v naravi, priprava odprav (poskusna in glavna), druženje, zabava.

Vrstniška mediacija

Učenci se naučijo posredovanja v sporih med učenci. Večji del znanja in praktičnih izkušenj si pridobijo na mediacijskem taboru v mesecu oktobru.

Ekološki projekti

Prostovoljstvo

Pomoč ljudem v stiski, sodelovanje s starostniki in vrstniki s posebnimi potrebami.

Debatni klub

Razvijanje kulture govora in javnih nastopov. Argumentirano zagovarjanje določenega stališča. Sodelovanje na debatnih tekmovanjih.

 

 

 
 
cookieassistant.com