EKOŠOLA natečaj

18.1.2018

Spoštovani starši in učenci!

OŠ n. h. Maksa Pečarja se je v letošnjem šolskem letu pridružila mednarodno uveljavljenemu programu Ekošola. To je program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Letos smo si zastavili 3 glavne cilje oz. projekte, ki jih bomo skupaj poskušali doseči do konca šolskega leta: ekopaket, zbiranje starega papirja in ekokviz. Projekte bomo z leti nadgrajevali in širili na več področij. Pri tem pa računamo tudi na podporo in pomoč staršev in širše lokalne skupnosti, predvsem pri zbiralnih in humanitarnih akcijah. O aktivnostih, akcijah in drugih dogodkih Ekošole vas bomo sproti obveščali preko oglasnih desk, plakatov po šoli in šolske spletne strani.

Začetne aktivnosti našega sodelovanja bodo povezane s projektom Eko-paket, ki spodbuja pravilno ravnanje z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS oziroma odpadna embalaža Tetra Pak), še posebej med mladimi, njihovimi učitelji ter starši. Več o projektu si lahko preberete na naslovu:  http://ekosola.si/2017-2018/projekti/eko-paket/.

Letošnji Eko-paket natečaj razpisuje nagradni natečaj:

  1. in 2. triada: izdelki in tehnika ustvarjanja iz odpadne KEMS po lastnem izboru (npr. risbe, skulpture, mozaiki, lutke, drugo)

Teme: pravljična bitja, gozdni junaki, igrače, košare, oblačila, obutev, nakit in drugi okrasni izdelki

  1. triada: iz odpadne KEMS z različnimi tehnikami ustvarjajo na temo gozda in življenja v gozdu pridobivanje lesa, kreativno prikažejo izdelavo kartona iz lesa (papirnice) in raziskujejo reciklažo papirja in kartona, s poudarkom na odpadni KEMS

 Ustvarja se izključno iz odpadne embalaže za mleko in sokove.

Obvezno fotografirajte (tri do pet fotografij) ali posnemite potek dela in končne izdelke. Fotografije priložite obrazcu za poročilo, ki ga dobite pri ekokordinatorjih na šoli.

Rok za oddajo fotografij šolskemu ekoodboru je 7. 2. 2018.

Za dodatne informacije stopite v stik s koordinatoricami Ekošole; to so Nataša Sitar in Matjuša Mihelčič na novi šoli in Tadeja Kavšek ter Lili Zvonar na stari šoli.

eko šola.jpg za Slovenijo.jpgOznake:
Kategorija: Arhiv eko

 
 
cookieassistant.com