Kaj je vrstniška mediacija?

Mediacija je ena izmed oblik alternativnega reševanja sporov. V procesu mediacije sprti, s pomočjo nevtralne osebe, preko pogovora iščejo sporazumni dogovor, s katerim bodo zadovoljni vsi udeleženi. Mediacija vodi do dogovora, ki pomeni zmago za obe strani.

Pri vrstniški mediaciji je celoten proces v rokah učencev. V vlogi mediatorjev nastopajo učenci, ki so se izobraževali na taboru mediatorjev in pridobili potrdilo o usposobljenosti za vrstniške mediatorje.  

 

Kako poteka mediacija?

Sprtim učencem učitelj predlaga reševanje sporov s pomočjo mediacije (seveda lahko tudi učenci sami poiščejo mediatorje v času dežurstev). Učenci, ki se s tovrstnim načinom reševanja sporov strinjajo, odidejo z mediatorjema v miren prostor. Tam preko pogovora iščejo rešitve, s katerimi bodo zadovoljni vsi. Dogovor se zapiše, v znak spoštovanja dogovora se podpišejo tudi sprti učenci.

Potek:

  1. Soglasje sprtih, da bodo sodelovali v mediaciji.
  2. Mediatorja predstavita pravila, ki jih morajo spoštovati udeleženci pogovora, razložita proces mediacije in svojo vlogo.
  3. Definiranje in raziskovanje problema (medsebojno pripovedovanje in poslušanje, zbiranje informacij, iskanje skupnih interesov, prepoznavanje in izražanje čustev …).
  4. Iskanje rešitev in sklepanje dogovora.
 

Kakšna je vloga mediatorja?

Mediator omogoča varno okolje, kjer se lahko sprti učenci pogovarjajo. Mediator vodi pogovor med udeleženimi, pomaga definirati problem, vzpostaviti pogajanje in rešiti konflikt na sporazumen način. Ne ugotavlja kdo ima prav in kdo ne in ne vsiljuje rešitev ali sprejema odločitev namesto udeleženih v sporu.

 

Načela mediacije

1. Prostovoljnost: Mediacija je mogoča le v primeru, da se sprta učenca strinjata s tovrstnim reševanjem sporov.

 2. Zaupnost: Proces mediacije je zaupen. Izrečeno v pogovoru ostane mediatorjem in sprtima, razen v primeru, da so bile zaupane informacije, ki ogrožajo varnost učencev.

 3. Nevtralnost, nepristranskost mediatorja: Mediator sodeluje kot nepristranska oseba, ki vodi pogovor. Ne svetuje, sprejema odločitev, presoja kdo ima prav, ali kako drugače posega v vsebino pogovora. Njegova naloga je, da usmerja pogovor in vzpostavlja pogoje, ki spodbujajo pogovor, pogajanje in iskanje rešitev.  

 4. Sporazumna rešitev: S pomočjo mediacije se iščejo rešitve, s katerimi bodo zadovoljni prav vsi. Pri tem so sprti sami odgovorni za reševanje konflikta in iskanje dogovora.

 

Pravila v mediaciji

-        Spoštljivost,

-        zaupnost,

-        zaveza h govorjenju resnice.

-        Kadar eden govori, drugi posluša.

-        Brez žalitev, zasmehovanja, nasilja, groženj.

-        Usmerjenost k iskanju rešitev. 

 

 

 
 
cookieassistant.com