Mediacijski tabor

Vsako leto se približno 30 učencev odpravi na izobraževanje, ki poteka na mediacijskem taboru. Tam spoznavamo kaj sploh je mediacija, kako poteka, kakšno vlogo ima pri tem mediator in se učimo različnih komunikacijskih tehnik in veščin. Ob koncu izobraževanja učenci pridobijo potrdilo o usposobljenosti za vrstniške mediatorje in že smo pripravljeni na aktivno pomoč pri reševanju sporov na šoli. Akcijaaaa!!!!

 
 
cookieassistant.com