Tekmovanja v šolskem letu 2017/2018

dan

datum

naziv tekmovanja

š

r

d

organizator

četrtek

28.9.2017

Tekmovanje iz znanja logike za OŠ in SŠ

x

 

 

ZOTKS

ponedeljek

2.10.2017

Hitro in zanesljivo računanje - Tekmuj sam s seboj časom in sošolci - OŠ in SŠ: 1. krog - 2.10. do 13.10.

 

 

 

OŠ Litija

četrtek

5.10.2017

Razvedrilna matematika - OŠ in SŠ

x

 

 

DMFA

sreda

11.10.2017

Fizika Kenguru

x

 

 

DMFA

petek

13.10.2017

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni - OŠ in SŠ

x

 

 

ZDDS

ponedeljek

16.10.2017

Tekmovanje iz angleščine za 8. raz. OŠ

x

 

 

IATEFL

torek

17.10.2017

Tekmovanje v znanju tehnologij  za OŠ (8., 9. raz)

x

 

 

UL FE

sobota

21.10.2017

Tekmovanje iz znanja logike za OŠ

 

 

x

ZOTKS

sreda

25.10.2017

Tekmovanje iz znanja biologije za OŠ za Proteusovo priznanje

x

 

 

Prirodoslovno društvo Slovenije

četrtek

26.10.2017

Tekmovanje iz kemijskega poskusa za OŠ (izbirno)

 

 

 

Gimnazija Moste LJ

ponedeljek

6.11.2017

Hitro in zanesljivo računanje - Tekmuj sam s seboj časom in sošolci - OŠ in SŠ: 2. krog - 6.11. do 17.11.

 

 

 

OŠ Litija

petek

10.11.2017

Matemček (1. - 9. razred)

x

 

 

MATHEMA

ponedeljek

13.11.2017

ACM Bober - OŠ in SŠ

x

 

 

ACM Slovenija

torek

14.11.2017

ACM Bober - OŠ in SŠ

x

 

 

ACM Slovenija

sreda

15.11.2017

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9.raz. OŠ

x

 

 

ZRSŠ

sreda

15.11.2017

ACM Bober - OŠ in SŠ

x

 

 

ACM Slovenija

sreda

15.11.2017

Maraton poezije

x

 

 

OŠ Odranci

četrtek

16.11.2017

ACM Bober - OŠ in SŠ

x

 

 

ACM Slovenija

petek

17.11.2017

ACM Bober - OŠ in SŠ

x

 

 

ACM Slovenija

sobota

18.11.2017

Tekmovanje v znanju tehnologij za OŠ (8., 9. raz)

 

 

x

UL FE

sobota

18.11.2017

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni - OŠ in SŠ

 

 

x

ZDDS

ponedeljek

20.11.2017

Tekmovanje iz angleščine za 8. raz. OŠ

 

 

x

IATEFL

torek

21.11.2017

Naravoslovje

x

 

 

ZOTKS

sreda

22.11.2017

Tekmovanje iz znanja nemščine za 9.raz. OŠ

x

 

 

ZRSŠ

sreda

22.11.2017

Matemček (1. - 9. razred)

 

 

x

MATHEMA

sreda

29.11.2017

Tekmovanje iz kemijskega poskusa za OŠ

 

 

x

Gimnazija Moste LJ

petek

1.12.2017

Tekmovanje iz znanja biologije za OŠ za Proteusovo priznanje

 

 

x

Prirodoslovno društvo Slovenije

ponedeljek

4.12.2017

Hitro in zanesljivo računanje - Tekmuj sam s seboj časom in sošolci - OŠ in SŠ: 3. krog - 4.12. do 15.12.

 

 

 

OŠ Litija

torek

5.12.2017

Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine - OŠ

x

 

 

ZRSŠ

četrtek

7.12.2017

Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja - OŠ in SŠ

x

 

 

DMFA

sobota

9.12.2017

FLL 2017 ŽIVA VODA℠ - skupina A

 

x

 

Zavod Super Glavce

torek

12.12.2017

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje - OŠ in SŠ

x

 

 

ZRSŠ

sobota

16.12.2017

FLL 2017 ŽIVA VODA℠ - skupina B

 

x

 

Zavod Super Glavce

sobota

6.1.2018

FLL 2017 ŽIVA VODA℠ - skupina C

 

x

 

Zavod Super Glavce

četrtek

11.1.2018

Odprto spletno tekmovanje v računalniškem programiranju (OŠ/SŠ)

 

 

x

ZRI

petek

12.1.2018

Računalniško tekmovanje "Z miško v svet" - OŠ - prilagojeni program vzgoje in izobraževanja - izbirno tekmovanje

 

 

 

ZOTKS

sobota

13.1.2018

ACM Bober - OŠ in SŠ

 

 

x

ACM Slovenija

ponedeljek

15.1.2018

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja - OŠ

x

 

 

ZOTKS

torek

16.1.2018

Tekmovanje iz znanja geografije za OŠ in SŠ

x

 

 

ZRSŠ

četrtek

18.1.2018

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9.raz. OŠ

 

x

 

ZRSŠ

petek

19.1.2018

ACM RTK - SŠ

x

 

 

ACM Slovenija

torek

23.1.2018

Tekmovanje Zemljo so nam posodili otroci

x

 

 

DPZ

sreda

24.1.2018

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje - OŠ in SŠ

 

x

 

ZRSŠ

sreda

31.1.2018

Tekmovanje v znanju angleščine - 7.raz. OŠ

x

 

 

IATEFL

četrtek

1.2.2018

Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine - OŠ

 

x

 

ZRSŠ

sobota

3.2.2018

Hitro in zanesljivo računanje - Tekmuj sam s seboj časom in sošolci - OŠ in SŠ: finale

 

 

x

OŠ Litija

torek

6.2.2018

Kresnička OŠ

x

 

 

DMFA

torek

6.2.2018

Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja

x

 

 

DMFA

sreda

7.2.2018

Maraton poezije

 

 

x

OŠ Odranci

petek

16.2.2018

Računalniški pokal Logo - izbirno tekmovanje

 

 

 

ZOTKS

sreda

28.2.2018

ZIMSKE POČITNICE, Tekmovanje v znanju angleščine, 7.raz. OŠ

 

 

x

IATEFL

torek

6.3.2018

Tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja  SŠ

x

 

 

DMFA

torek

6.3.2018

32. Državni festival Turizmu pomaga lastna glava za OŠ

 

x

 

Turistična zveza Slovenije

sreda

7.3.2018

Tekmovanje iz znanja geografije za OŠ in SŠ

 

x

 

ZRSŠ

četrtek

8.3.2018

Tekmovanje elastomobilov - OŠ

x

 

 

Hiša eksperimentov

sobota

10.3.2018

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje - OŠ in SŠ

 

 

x

ZRSŠ

sobota

10.3.2018

Festival inovativnih tehnologij

 

 

x

ZOTKS

sobota

10.3.2018

FLL 2017 ŽIVA VODA℠ Finale FLL ADRIA, ODP FLL Slovenije

 

 

 

Zavod Super Glavce

torek

13.3.2018

Tekmovanje iz znanja nemščine za 9.raz. OŠ

 

 

x

ZRSŠ

torek

13.3.2018

32. Državni festival Turizmu pomaga lastna glava za OŠ

 

x

 

Turistična zveza Slovenije

sreda

14.3.2018

Vesela šola

x

 

 

MKZ

četrtek

15.3.2018

Tekmovanje OŠ in SŠ v znanju matematike za Vegova priznanja

x

 

 

DMFA

četrtek

15.3.2018

32. Državni festival Turizmu pomaga lastna glava za OŠ

 

x

 

Turistična zveza Slovenije

sobota

17.3.2018

Tekmovanje iz znanja zgodovine za OŠ

 

 

x

ZRSŠ

torek

20.3.2018

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9.raz. OŠ

 

 

x

ZRSŠ

sreda

21.3.2018

Tekmovanje Zemljo so nam posodili otroci

 

 

x

DPZ

četrtek

22.3.2018

32. Državni festival Turizmu pomaga lastna glava za OŠ

 

x

 

Turistična zveza Slovenije

petek

23.3.2018

Tekmovanje iz znanja francoščine za OŠ

 

 

x

SDUF

sobota

24.3.2018

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja - OŠ

 

 

x

ZOTKS

sobota

24.3.2018

Tekmovanje elastomobilov - OŠ

 

 

x

Hiša eksperimentov

torek

27.3.2018

32. Državni festival Turizmu pomaga lastna glava za OŠ

 

x

 

Turistična zveza Slovenije

petek

30.3.2018

Tekmovanje iz znanja italijanščine za OŠ in SŠ

 

 

x

DUIS

četrtek

5.4.2018

32. Državni festival Turizmu pomaga lastna glava za OŠ

 

x

 

Turistična zveza Slovenije

četrtek

5.4.2018

Festival animacij v okolju MS PowerPoint

x

 

 

OŠ Vižmarje Brod

petek

6.4.2018

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki (I. VIO)

x

 

 

ZRSŠ

petek

6.4.2018

Konstruktorstvo in tehnologija obdelav materialov

 

x

 

ZOTKS

torek

10.4.2018

32. Državni festival Turizmu pomaga lastna glava za OŠ

 

x

 

Turistična zveza Slovenije

sreda

11.4.2018

Vesela šola

 

 

x

MKZ

četrtek

12.4.2018

32. Državni festival Turizmu pomaga lastna glava za OŠ

 

x

 

Turistična zveza Slovenije

petek

13.4.2018

Tekmovanje v znanju geografije za OŠ in SŠ

 

 

x

ZRSŠ

sobota

14.4.2018

Tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja OŠ

 

 

x

DMFA

sreda

18.4.2018

Festival animacij v okolju MS PowerPoint

 

 

x

OŠ Vižmarje Brod

četrtek

19.4.2018

32. Državni festival Turizmu pomaga lastna glava za OŠ

 

 

x

Turistična zveza Slovenije

sobota

21.4.2018

Računalniški pokal Logo

 

 

x

ZOTKS

sobota

21.4.2018

Tekmovanje OŠ in SŠ v znanju matematike za Vegova priznanja

 

 

x

DMFA

petek

4.5.2018

Logična pošast (1. - 9. razred)

x

 

 

MATHEMA

sobota

5.5.2018

41. Državno srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev

 

 

x

Čebelarska zveza Slovenije

sobota

12.5.2018

Konstruktorstvo in tehnologija obdelav materialov

 

 

x

ZOTKS

ponedeljek

14.5.2018

Srečanje mladih raziskovalcev

 

 

x

ZOTKS

sobota

19.5.2018

Logična pošast (1. - 9. razred)

 

 

x

MATHEMA

 
 
cookieassistant.com