Obvestilo o cenah šolske prehrane

V šolskem letu 2016/17 so se spremenile nekatere cene šolske prehrane. Podražili so se obroki dietne prehrane  zaradi večjih stroškov materiala in dodatnih stroškov dela. V popoldansko malico smo vključili več ekoloških in lokalnih živil, ki pa so dražja od konvencionalnih. Kosila brez svinjine se vrednotijo v ceni  kot dietna.

Cene od 1.9.2016 dalje:

- Dopoldanska malica: 0,80€ (določeno na ravni države, nespremenjeno)

- Kosilo malo: 2,70€ (nespremenjeno)

- Kosilo veliko: 3,00€ (nespremenjeno)

- Kosilo dietno malo: 2,97€ (običajna cena +10%)

- Kosilo dietno veliko: 3,30€ (običajna cena +10%)

- Popoldanska malica: 0,90€ (prej 0,79€)

 

 
 
cookieassistant.com