Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane

15.11.2017

DAN SLOVENSKE HRANE IN TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

 

Vlada Republike Slovenije je oktobra 2012 sprejela sklep, da vsak tretji petek v mesecu novembru razglasi za DAN SLOVENSKE HRANE. Letos ga tako obeležujemo že peto leto.  Na ta dan poteka tudi projekt TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK .

Glavni cilj oziroma namen razglasitve takšnega dne je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.

Z zdravstvenega vidika se priporoča uživanje sezonske hrane iz lokalnega okolja, saj je takšna hrana običajno bolj dozorela in ima višjo biološko (hranilno) vrednost. Z daljšanjem verige od pridelovalca do potrošnika se drastično zmanjša vsebnost različnih vitaminov, ki so za naše telo izrednega pomena. Možno je torej, da bo hrana, za katero je jasno, da bo podvržena dolgemu transportu in skladiščenju, zaradi nujnih obsežnih agrotehničnih ukrepov pri njeni proizvodnji, manj kakovostna. Pri živilih domačega izvora, zaradi bližine pridelave ni potrebno uporabljati konzervansov, zato so sicer lahko manj obstojna, vendar pa prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu.

Z uveljavitvijo kratkih verig bomo zagotovo pripomogli k zmanjševanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi transporta hrane iz oddaljenih držav, zagotovili bomo trajnostno rabo površin namenjenih pridelavi hrane, ohranjali delovna mesta na podeželju in dvignili stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšali prehransko varnost prebivalstva.

Pomembno pri pridelavi in predelavi hrane pa gre izpostaviti tudi odpadke, ki nastajajo pri vsakodnevnih človeških dejavnostih in ki se jim s trenutnimi življenjskimi navadami težko izognemo, lahko pa pomembno prispevamo k njihovemu preprečevanju (zmanjševanje količine nastalih odpadkov, njihovih škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi in vsebnost nevarnih snovi) in možnostim njihove ponovne uporabe ali predelave. V kolikor želimo trajnostno ravnati z naravnimi viri in s svojimi dejavnostmi ne povzročati škodljivih vplivov na okolje, moramo biti pozorni tudi na ravnanje z odpadki.

 V petek si bomo privoščili:

-          Ekološki kruh ekološke pekarne B Forma

-          Ekološko maslo kmetije Žgajnar

-          Ekološko mleko kmetije Žgajnar

-          Med čebelarstva Pislak

-          Slovenska jabolka

Naj dan slovenske hrane postane prav vsak dan! Dober tek!Oznake:
Kategorija: Prehrana - arhiv

 
 
cookieassistant.com