Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

ŠOLA V NARAVI

Šola v naravi, večdnevne dejavnosti, ki jih organiziramo v drugih krajih Slovenije, je razširjen del ponudbe šole in zato stroške poravnajo starši v celoti po sklenjeni pogodbi s šolo.

Poletno šolo v naravi za 5. razred delno sofinancira MIZŠ.

Učenci se na šolo v naravi prijavijo prostovoljno. Učencem, ki se šole v naravi ne udeležijo, pripravimo podobne dejavnosti na šoli ali v domačem kraju.

 

RAZPOREDITEV:

Za učence 2. razreda

CŠOD Jurček

1. skupina: 10. 6.–12. 6. 2019

2. skupina: 12. 6.–14. 6. 2019

 

Za učence 3. razreda

CŠOD Škorpijon

1. skupina: 24. 9.–26. 9. 2018

2. skupina: 26. 9.–28. 9. 2018

 

Za učence 4. razreda

Pension Kovač, Osilnica

17. 6.–21. 6. 2019

 

Za učence 5. razreda (še nepotrjen termin)

Dom ZPM Ljubljana, Pacug

17. 6.–21. 6. 2019

 

Za učence 6. razreda

CŠOD Kranjska Gora, Bohinj

 • 4. 3.–8. 3. 2019

 

Za učence 7. razreda

CŠOD Planinka, Cerkno

 • 19. 11.–23. 11. 2018

 

Za učence 8. razreda

CŠOD Škorpijon, Murska Sobota

 • 3. 9.– 7. 9. 2018

 

Za učence 9. razreda

CŠOD Soča

15. 10.– 19. 10. 2018

 

PLANINSKI TABOR

 

Planinski tabor bomo organizirali od 14. do 16. septembra 2018 v CŠOD Kranjska Gora.

 

KOLESARSKI TEČAJ

Učenci 5. razreda opravljajo kolesarski tečaj. Naučijo se varne vožnje s kolesom po prometnih predpisih. Po opravljenem teoretičnem in praktičnem izpitu dobijo kolesarsko izkaznico.

 

TEČAJ PLAVANJA

Agencija za šport organizira v bazenu Tivoli 10-urni tečaj plavanja za vse učence 1. razreda ter 15-urni tečaj za vse učence 3. razreda. Tečaj je za učence obvezen del VIP-a in je brezplačen.

ŠPORTNI TABOR

Za perspektivne športnike bo od 10. 5. do 12. 5. 2019  organiziran tabor v CŠOD Planica..

 

MATEMATIČNI TABOR 

Organiziran bo v domu Staneta Kosca na Rašici.

 

DEJAVNOSTI V PODALJŠANEM BIVANJU

V PB bomo organizirali dodatne dneve dejavnosti: športne in kulturno-naravoslovne dneve. K dejavnostim se učenci prijavijo prostovoljno.

Potekale bodo tudi delavnice varnega interneta.

 

TEKMOVANJA

Spodbujali bomo učence, da se udeležijo tekmovanj v znanju iz slovenskega jezika, matematike, logike, fizike, kuhanja, kemije, biologije, tehniške vzgoje, zgodovine, Vesele šole, tujega jezika, računalništva, robotike, šaha itd.

Koledar tekmovanj je objavljen na spletni strani MIZŠ.

 

RAZISKOVALNE NALOGE

Učenci pod vodstvom mentorjev izdelajo raziskovalne in projektne naloge z različnih področij.

 

PREVENTIVNI PROGRAM ŠOLE

IZVAJANJE VZGOJE ZA ZDRAVJE V OSNOVNIH ŠOLAH – Nacionalni inštitut za javno zdravje.

VRSTNIŠKO MEDIACIJO vodijo usposobljeni učenci mediatorji. Šolska pedagoginja jih usposablja za mediacijo in jih spremlja pri reševanju medsebojnih sporov. (Financira Urad za preprečevanje zasvojenosti)

ODRAŠČANJE IN MI izvaja MISS v okviru razrednih ur ali tedna dejavnosti.

PROSTOVOLJNA POMOČ za otroke, katerih težave se kažejo v učni neuspešnosti, pri odnosih s sovrstniki, nesprejetosti, osamljenosti, impulzivni agresivnosti, odklanjanju šole in pri težavah v socialnih stikih. K sodelovanju smo povabili prostovoljce MISS in študentke socialne pedagogike.

CAP – PROGRAM ZA PREVENTIVO ZLORABE OTROK

Otroci imajo pravico, da so varni, močni in svobodni. Delavnice za starše in učence 4. razredov.

PROJEKT: RAZVIJANJE OBČUTKA LASTNE VREDNOSTI

Občutek lastne vrednosti je občutek samospoštovanja, ki vključuje pet dejavnikov: občutek varnosti, občutek identitete, občutek pripadnosti, občutek smisla/ciljne naravnanosti, občutek sposobnosti. V nekaterih oddelkih razredniki izvajajo projekt na razredni uri ali kot interesno dejavnost.

PROJEKT: VRSTNIK.SI – izvaja društvo Sprememba.si za učence za učence 7. in 8. razreda. Vrstniki nudijo pomoč pri vrstniškem nasilju.

DELAVNICE ZDRAVA SPOLNOST – izvaja društvo Virus za učence 8. in 9. razredov.

DELAVNICE PRIJATELJSTVO IN NENASILJE za učence 3. razreda.

MISLI S SVOJO GLAVO – delavnice o zlorabi alkohola za učence 8. in 9. razreda, izvaja Drogart in Zavod Vozim.

RAZVIJANJE MEDKULTURNEGA DIALOGA IN NENASILNE KOMUNIKACIJE – za učence 6. razredov.

STIK S TELESOM IN KOMUNIKACIJA – preventivne delavnice pri motnjah hranjenja, izvaja društvo PU.

ZA ŽIVLJENJE – delavnica prve pomoči za učence 9. razreda.

 

PROJEKTI na naši šoli, ki jih finančno podpira MOL:

 • Okrasitev Kongresnega trga
 • Ljubljana, zeleno mesto
 • Zmajev karneval
 • Projekt medkulturnega sodelovanja
 • Eurocamp 2019
 • Folklora se predstavi lokalnim skupnostim
 • Učenje z robotom reševalcem
 • Vrstniška mediacija

 

Drugi projekti

 • MEPI – Mednarodno priznanje za mlade
 • Mreža mednarodnega programa Ekošola
 • Varno na kolesu