Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

 

Vprašalnik za učence eVPP

KAKO DO INFORMACIJ

O POSTOPKU VPISA, RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE, MERILA ZA VPIS, OMEJITVE V SREDNJIH ŠOLAH, ROKOVNIK – POSTOPEK VPISA

1.  V iskalnik vpišete MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) odprete stran »TEME IN PROJEKTI«, nato odprete stran »SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE« IN VPIS V SREDNJE ŠOLE.

TRENUTNO JE STRAN V PRENOVI.

 Nekaj uporabnih povezav

 

 

 DODATNE INFORMACIJE O ŠOLAH IN POKLICIH

 NASLEDNJA MOŽNOST SO INFORMACIJE, KI JIH NUDI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE – kliknete NCIPS, nato Karierno središče Ljubljana (opisi poklicev) http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

Odprete Karierno središče in poiščete E SVETOVANJE..

Kakšen sem? (moja osebnost). Kaj me zanima ? (moji interesi). Kaj znam? (moje kompetence). Kje naj iščem zaposlitev? (iskanje delovnega mesta). Kako naj bom aktiven? (akcijski načrt).

Kaj naj delam? (iskanje poklica)

Na tej strani imate tudi dostop do vprašalnika KAM IN KAKO (podrobne informacije boste dobili kasneje).

 Zavod za zaposlovanje v okviru Kariernega središča nudi tudi individualno svetovanje glede izbire poklica.

 DODATNE INFORMACIJE

 • Dodatne informacije o šolah, programih, štipendijah in druge informacije dobite na straneh
 • www.mojaizbira.si in na spletni strani www.dijaski.net.
 • Na www.dijaski.net  dobite tudi informacije o pogojih za sprejem v dijaške domove, točkovalnem sistemu, pogojih za vpis.

 Kaj ti pomaga pri poklicni odločitvi

 • Svoje interese spoznavaj in uresničuj doma in v šoli. Nauči se domačih opravil.
 • Vključuj se v krožke, interesne dejavnosti, tečaje, klube itd. Spretnosti, ki jih razvijaš, ti bodo prišle prav v življenju.
 • S starši, sorodniki in drugimi odraslimi se pogovarjaj o njihovem poklicu in delu. Obišči jih na delovnem mestu.
 • Razmisli, kako bi ti doživljal takšno delo ali poklic.
 • Razmišljaj o sebi in svoji poklicni poti.
 • Zastavi si čim bolj jasne karierne cilje.
 • Izberi primeren program, izbirne vsebine, interesne dejavnosti.
 • Starši ti pri izbiri poklica lahko pomagajo in svetujejo, a vedi, da je končna odločitev le tvoja.

 Kako izbrati šolo

 • Pojdi na pogovor o svoji karierni poti v svetovalno službo.
 • Pogovarjaj se s starši, znanci in srednješolci o njihovih izkušnjah v srednji šoli.
 • Mogoče vedo informacije, ki te zanimajo.
 • Obišči Informativo, ki bo v januarju na Gospodarskem razstavišču (sejem srednjih šol, visokih šol in fakultet).
 • Izkoristi informativne dneve, da obiščeš čim večje število različnih srednji šol.

 Kako izbrati program

 • Različni programi vodijo do različnih poklicev. Vprašaj se, če ti takšna karierna pot odgovarja.
 • Programi imajo različne vpisne pogoje. Preveri, če jim zadostuješ.
 • Razmišljaj o nadaljevanju šolanja.
 • Preberi predmetnik programa. So ti predmeti zanimivi?
 • Šole ponujajo tudi prehode med različnimi programi. Tako lahko spremeniš svoj program tudi med samim šolanjem.

 Štipendije

Na strani  Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije boš dobil informacije o:

 • Zoisovih štipendijah
 • Kadrovskih štipendijah
 • Državnih štipendijah
 • Štipendijah za izobraževanje v tujini
 • Štipendijah državnih organov
 • Občinskih štipendijah

 

 

Objavil/a Urednik - 7. sep. 2019 21:37

ROKOVNIK ZA PRIPRAVO IN OBJAVO RAZPISA TER PRIJAVO KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021, ZA ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 1. SEPTEMBER

14. 2. in. 15.2.2020  - informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih.

Do 4.3.2020 - prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).

 

Med 11.3.2020 in 21.3.2020 -  opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja  kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).

 

Do 26.3.2020 - posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).

Do 2.4.2020 - prijavljanje za vpis v I. letnik SŠ za šolsko leto 2020/2021.

Do 8.4.2020 do 16. ure - javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2020/2021 (Internet).

Do 17.4.2020 – javna objava sprememb obsega razpisanih mest in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2020/2021. (Internet).

Do 23.4.2020 - morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2020/2021.

5.5.2020 – NPZ IZ SL

7.5.2020 – NPZ IZ MA

11.5.2020 – NPZ – TRETJI PREDMET -  TJA

Do 22.5.2020 - obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za  šolsko leto 2020/2021  javna objava omejitev vpisa (Internet).

Do 25.5.2020 - prijavljanje za vpis  ( 1) neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik (na šole brez omejitve vpisa) in (2) učencev, ki so se zadnje leto izobraževali v tujini.

27.5.2020 – obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa.

Do 12.6.2020 do 15. ure – vnos podatkov o zaključnih ocenah 9. razreda in posredovanje podatkov o dosežkih pri NPZ.

Do 16.6.2020 do 14. ure - vnos podatkov o predvidenem številu ponavljalcev in izračun mest za 1. in 2. krog izbirnega postopka (šole brez omejitve vpisa tudi izračunajo število mest za 2. krog)

Med 16.6. in 19.6.2020 do 14. ure – vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol).

19.6.2020 do 15. ureobjava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv. – SREDNJE ŠOLE. MIZŠ ponovno posreduje podatke o prosih mestih za 2. krog.

19.6.2020 do 16. ure – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na Internetu (MIZŠ).

Do 24.6.2020 do 15. ure – prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka, vnašanje podatkov za 2. krog izbirnega postopka.

29.6.2020  do 15. ure – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (Srednje šole).

30.6.2020  do 14. ure – vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka.

Do 1.7.2020 do 15. ure – objava prostih mest za vpis (MIZŠ).

Do 31.8.2020 - vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.

OPOZORILO! PRENOSI PRIJAV OD 9. 4. 2019 DO 23. 4. 2019.