Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

1. RODITELJSKI SESTANKI 

Načrtujemo dva roditeljska sestanka za vse razrede. Roditeljske sestanke praviloma vodijo razredniki. V primeru posebnih vzgojno-izobraževalnih problemov se sklicujejo tudi izredni roditeljski sestanki.

 

1. roditeljski sestanek

četrtek, 29. avgust 2019

ponedeljek, 9. september 2019

torek, 10. september 2019

sreda, 11. september 2019

četrtek, 12. september 2019

1.  razred

6. in 7. razred

8. in 9. razred

2. in 3. razred

4. in 5. razred

2. roditeljski sestanek

ponedeljek, 10. februar 2020

torek, 11. februar 2020

sreda, 12. februar 2020

četrtek, 5. marec 2020

sreda, 5. februar 2020

6. in 7. razred

8. in 9.razred

3. razred

4. in 5. razred 

1. in 2. razred

     

Datumi roditeljskih sestankov so informativni.

 

2. POGOVORNE URE 

Namenjene so individualnim pogovorom učiteljev s starši oziroma z učencem. Dopoldanske pogovorne ure na Črnuški 9 potekajo ob torkih med 7.00 in 8.00. V mesecu juniju in septembru dopoldanskih pogovornih ur ni.

Dopoldanske pogovorne ure na Dunajski 390 potekajo ob sredah med 7.30 in 8.00. V mesecu juniju in septembru dopoldanskih pogovornih ur ni.

Popoldanske se izvajajo na Črnuški 9 vsak prvi torek v mesecu, na Dunajski 390 pa vsako prvo sredo v mesecu ob 18.00 oz. po dogovoru s starši na prvem RS. 

V mesecih, ko so roditeljski sestanki, popoldanskih pogovornih ur ni, prav tako ne v juniju.

 

PREDAVANJA ZA STARŠE

Mestna Zveza Prijateljev Mladine v sklopu programa ZAVESTNO STARŠEVSTVO, ki ga podira Mestna občina Ljubljana, organizira sklop brezplačnih predavanjih in delavnic namenjenih staršem in vsem ostalim odraslim osebam, ki jih vzgoja in razvoj otroka zanimata, ter pomagajte otrokom, da postanejo samostojna in odgovorna bitja prihodnosti.
Več informacij o predavanjih lahko najdete na spodnji povezavi:
http://mzpm-ljubljana.si/public/predavanja_za_starse_2012/showcontent