Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

Tekmovanja v šolskem letu 2019/2020

Povezava na strani Zavoda RS za šolstvo

dan

datum

naziv tekmovanja

š

r

d

m

organizator

e_naslov

četrtek

26.9.2019

Tekmovanje iz znanja logike za OŠ in SŠ

x

 

 

 

ZOTKS

mija.kordez@zotks.si

ponedeljek

7.10.2019

Hitro in zanesljivo računanje 1. krog od 7. 10. do 18. 10.

x

 

 

 

OŠ Litija

alen.divjak@guest.arnes.si

petek

11.10.2019

Tekmovanje o sladkorni bolezni

x

 

 

 

OŠMP

 

sobota

12.10.2019

Osnovnošolski debatni turnir na nacionalni ravni št.1

 

 

x

 

Za in proti, zavod za kulturo dialoga

miha.andric@live.com debata.slovenija@gmail.com

sreda

16.10.2019

Tekmovanje iz znanja biologije za OŠ za Proteusovo priznanje

x

 

 

 

Prirodoslovno društvo Slovenije

prirodoslovno.drustvo@gmail.com

sobota

19.10.2019

Tekmovanje iz znanja logike za OŠ

 

 

x

 

ZOTKS

mija.kordez@zotks.si

ponedeljek

21.10.2019

Tekmovanje iz angleščine za 8. raz. OŠ

x

 

 

 

IATEFL

info@iatefl.si

torek

22.10.2019

Tekmovanje v znanju tehnologij za OŠ (8., 9. raz)

x

 

 

 

UL FE

promocija@fe.uni-lj.si

ponedeljek

4.11.2019

Hitro in zanesljivo računanje 2. krog od 4. 11. do 15. 11.

x

 

 

 

OŠ Litija

alen.divjak@guest.arnes.si

ponedeljek

11.11.2019

ACM Bober, tekmovanje iz računalniškega mišljenja - OŠ in SŠ (11. do 15. 11. )

x

 

 

 

 

bober@acm.si

ponedeljek

11.11.2019

10. državno tekmovanje za Zlato kuhalnico

 

 

x

 

Turistična zveza Slovenije

petra.pistotnik@turisticna-zveza.si

torek

12.11.2019

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje - OŠ in SŠ

x

 

 

 

ZRSŠ

Milena.Kerndl@zrss.si

sobota

16.11.2019

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni - OŠ in SŠ

 

 

x

 

ZDDS

sloda@siol.net

sobota

16.11.2019

Osnovnošolski debatni turnir na nacionalni ravni št.2

 

 

x

 

Za in proti, zavod za kulturo dialoga

miha.andric@live.com debata.slovenija@gmail.com

ponedeljek

25.11.2019

Tekmovanje iz angleščine za 8. raz. OŠ

 

 

x

 

IATEFL

info@iatefl.si

petek

29.11.2019

Tekmovanje iz znanja biologije za OŠ za Proteusovo priznanje

 

 

x

 

Prirodoslovno društvo Slovenije

prirodoslovno.drustvo@gmail.com

ponedeljek

2.12.2019

Hitro in zanesljivo računanje 3. krog od 2. 12. do 13. 12.

x

 

 

 

OŠ Litija

alen.divjak@guest.arnes.si

torek

3.12.2019

Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine - OŠ

x

 

 

 

ZRSŠ

Bernarda.Gaber@zrss.si

sreda

4.12.2019

Razvedrilna matematika - OŠ in SŠ

x

 

 

 

DMFA

www.dmfa.si

četrtek

5.12.2019

Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja - OŠ in SŠ

x

 

 

 

DMFA

www.dmfa.si

sobota

7.12.2019

FLL 2019 MESTO PRIHODNOSTI℠- regijsko

 

X

 

 

Zavod Super Glavce

info@fll.si

sreda

11.12.2019

Tekmovanje iz znanja geografije za OŠ in SŠ

x

 

 

 

ZRSŠ

danijel.lilek@zrsš

sobota

14.12.2019

FLL 2019 MESTO PRIHODNOSTI℠- regijsko

 

X

 

 

Zavod Super Glavce

info@fll.si

sobota

14.12.2019

Osnovnošolski debatni turnir na nacionalni ravni št.3

 

 

x

 

Za in proti, zavod za kulturo dialoga

miha.andric@live.com debata.slovenija@gmail.com

sobota

21.12.2019

FLL 2019 MESTO PRIHODNOSTI℠- regijsko

 

X

 

 

Zavod Super Glavce

info@fll.si

četrtek

9.1.2020

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje - OŠ in SŠ

 

x

 

 

ZRSŠ

milena.kerndl@zrss.si

sobota

11.1.2020

Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja - OŠ in SŠ

 

 

x

 

DMFA

www.dmfa.si

sobota

11.1.2020

FLL 2019 MESTO PRIHODNOSTI℠- regijsko

 

X

 

 

Zavod Super Glavce

info@fll.si

sreda

15.1.2020

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9.raz. OŠ

 

x

 

 

ZRSŠ

Berta.Kogoj@zrss.si

sobota

18.1.2020

ACM Bober - OŠ in SŠ

 

 

x

 

ACM Slovenija

bober@acm.si

ponedeljek

20.1.2020

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja - OŠ

x

 

 

 

ZOTKS

mija.kordez@zotks.si

petek

31.1.2020

Tekmovanje v znanju angleščine - 7.raz. OŠ

x

 

 

 

IATEFL

info@iatefl.si

sobota

1.2.2020

Razvedrilna matematika

 

 

x

 

DMFA

www.dmfa.si

sobota

1.2.2020

Hitro in zanesljivo računanje

 

 

x

 

OŠ Litija

alen.divjak@guest.arnes.si

torek

4.2.2020

Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine - OŠ

 

x

 

 

ZRSŠ

Bernarda.Gaber@zrss.si

sreda

5.2.2020

Tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja - OŠ

x

 

 

 

DMFA

www.dmfa.si

sreda

5.2.2020

Naravoslovje (Kresnička)

x

 

 

 

DMFA

www.dmfa.si

četrtek

13.2.2020

Tekmovanje iz znanja geografije za OŠ in SŠ

 

x

 

 

ZRSŠ

danijel.lilek@zrss.si

sobota

29.2.2020

Tekmovanje v znanju angleščine za 7. raz. OŠ

 

 

x

 

IATEFL

info@iatefl.si

sobota

7.3.2020

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje - OŠ in SŠ

 

 

x

 

ZRSŠ

milena.kerndl@zrss.si

sobota

7.3.2020

Festival inovativnih tehnologij

 

 

x

 

ZOTKS

mija.kordez@zrss.si

sobota

7.3.2020

Tekmovanje v znanju tehnologij za OŠ (8., 9. raz)

 

 

x

 

UL FE

promocija@fe.uni-lj.si

sobota

7.3.2020

FLL 2019 MESTO PRIHODNOSTI℠ - Odprto državno prvenstvo FLL Slovenije

 

 

X

 

Zavod Super Glavce

info@fll.si

sreda

11.3.2020

Vesela šola

x

 

 

 

MKZ

maja.ogrizek@mkz.si

četrtek

12.3.2020

Tekmovanje iz znanja nemščine za 9.raz. OŠ

 

 

x

 

ZRSŠ

susanne.volcansek@zrss.si

sobota

14.3.2020

Tekmovanje iz znanja zgodovine za OŠ

 

 

x

 

ZRSŠ

bernarda.gaber@zrss.si

torek

17.3.2020

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9.raz. OŠ

 

 

x

 

ZRSŠ

berta.kogoj@zrss.si

četrtek

19.3.2020

Tekmovanje OŠ in SŠ v znanju matematike za Vegova priznanja

x

 

 

 

DMFA

www.dmfa.si

torek

24.3.2020

Preverjanje znanja ekip prve pomoči (OŠ)

x

 

 

 

RK Ljubljana

nina.zalaznik@rdecikrizljubljana.si

petek

27.3.2020

Državno tekmovanje iz francoščine - OŠ

 

 

x

 

SDUF

marija.vrecek@gmail.com

petek

27.3.2020

Tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja OŠ

 

x

 

 

DMFA

www.dmfa.si

sobota

28.3.2020

Tekmovanje elastomobilov - OŠ, SŠ

 

 

x

 

Hiša eksperimentov

www.he.si/elastomobili

sobota

28.3.2020

Osnovnošolski državni debatni turnir

 

 

x

 

Za in proti, zavod za kulturo dialoga

miha.andric@live.com debata.slovenija@gmail.com

četrtek

3.4.2020

Konstruktorstvo in tehnologija obdelav materialov

 

x

 

 

ZOTKS

mija.kordez@zotks.si

sobota

4.4.2020

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja - OŠ

 

 

x

 

ZOTKS

mija.kordez@zotks.si

ponedeljek

6.4.2020

Državno tekmovanje otroških in mladinskih zborov (6. do 8. 4.)

 

 

x

 

JSKD

jozi.vovk@jskd.si

torek

7.4.2020

Preverjanje znanja prve pomoči OŠ EPP

 

x

 

 

RKS-OZ Ljubljana

nina.zalaznik@rdecikrizljubljana.si

sreda

8.4.2020

Vesela šola

 

 

x

 

MKZ

maja.ogrizek@mkz.si

sobota

11.4.2020

Osnovnošolski debatni turnir v angleščini

 

 

 

x

Za in proti, zavod za kulturo dialoga

miha.andric@live.com debata.slovenija@gmail.com

petek

17.4.2020

Tekmovanje v znanju geografije za OŠ in SŠ

 

 

x

 

ZRSŠ

danijel.lilek@zrss.si

sobota

18.4.2020

Tekmovanje OŠ in SŠ v znanju matematike za Vegova priznanja

 

 

x

 

DMFA

www.dmfa.si

sobota

9.5.2020

Tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja OŠ

 

 

x

 

DMFA

www.dmfa.si

sobota

9.5.2020

Preverjanje znanja prve pomoči OŠ EPP

 

 

x

 

RKS

rdeci.kriz@rks.si

sobota

16.5.2020

Konstruktorstvo in tehnologija obdelav materialov

 

 

x

 

ZOTKS

mija.kordez@zotks.si

ponedeljek

18.5.2020

Srečanje mladih raziskovalcev

 

 

x

 

ZOTKS

mija.kordez@zotks.si