Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

RAZREDNA STOPNJA

Na razredni stopnji je v šolskem letu 2019/20 dvajset oddelkov rednega pouka in osemnajst skupin  podaljšanega bivanja (PB).

Do kontaktnih podatkov učiteljev pridete v e-redovalnici.

 

 

Razredniki

Razred

Učiteljice in učitelji  PB

Vzgojiteljica/druga učiteljica

Učitelji/-ce, ki pouč. v oddelku

1.

Maja Hudnik

1. a

Urša Lesar

(Barbara Dekleva)

Maja Kozel

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: Klavdija Remic

2.

Špela Ozimič

1. b

A. Kastelic Merhar

Sonja Klemen

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: Klavdija Remic

3.

Sara Ančnik Jemec

1. c

(Petra Pašič)

Alen Lovrić

Tanja Garvas

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: Klavdija Remic

4.

Martina Nediževec

1. d

Urška Domevšček

Tadeja Kavšek

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: Klavdija Remic

5.

Tanja Nišavić

2. a

Anja K. Krstovski

 

TJA: Klavdija Remic

6.

Darja Jeršin

2. b

Lina Novak

 

TJA: Klavdija Remic

7.

Tadeja Novak

2. c

Vesna Bubnjič

 

TJA: Klavdija Remic

8. 

Petra Stanišič

2. d

(Dekleva) Kozel, Garvas, Klemen, Kavšek

 

TJA: Klavdija Remic

9.

Breda Maček

3. a

Marjeta Snoj

 

TJA: Klavdija Remic

ŠPO: Marjeta Snoj

10.

Lilijana Renko

3. b

Bojana Zavec

 

TJA: Klavdija Remic

ŠPO: Marjeta Snoj

11.

Alma Vojska

3. c

Anka Ažman

 

TJA: Klavdija Remic

12.

Anita Prijol

3. d

Tina Tomšič

 

TJA: Klavdija Remic

13.

Polona Mavsar

4. a

Alenka Grom

 

TJA: Jana Ž Knez

ŠPO: Gregor Orelj

14.

Majda Kump

4. b

Zvonka L. Saje

 

TJA: Jana Ž Knez

ŠPO: Gregor Orelj

15.

Andreja Mohar

4. c

Andreja Medič

 

TJA: Jana Ž. Knez

ŠPO: Gregor Orelj

16

(Maja Anžič)
Anja Pavšek

4. d

Izabela Bastar

 

TJA: Jana Ž. Knez 

17.

Biserka Škarja Celec

5. a

skupina 5. a in b

več učiteljev

 

TJA: Jana Ž. Knez

LUM: Andreja Medič

18.

Robert Lukač

5. b

skupina 5. a in b

več učiteljev

 

TJA: Jana Ž. Knez

LUM: Andreja Medič

ŠPO: A. M. Kastelic

19.

Ema Hribovšek 

5. c

Polona J. Frelih

 

TJA: J. Ž. Knez

MAT: A. Velkavrh

20.

Erika Jalšovec

5. d

Polona J. Frelih

 

TJA: J. Ž. Knez

GUM: Robert Lukač

ŠPO: A. M. Kastelic

 

 

Ime in priimek

Poučuje

1

Tatjana Ančnik

ISP

2

Polonca Jerman

JV 1. razred, ISP

3

Gregor Orelj

šport (ŠPO)

neobvezni IP šport  (NŠP) 4

4

Anja K. Merhar

šport (ŠPO)

neobvezni IP šport  (NŠP) 5,6

5

Andreja Dominc

neobvezni IP šport  (NŠP) 5

6

Vida Z. Ušeničnik

neobvezni IP umetnost (NUM) 4, 5

7

Milan Gaberšek

neobvezni IP tehnika (NTE) 4, 5

8

Polona J. Frelih

neobvezni IP nemščina (INN) 4, 5, 6

podaljšano bivanje

9

Petra A. Puntar

podaljšano bivanje

10

Aleš Drinovec

neobvezni IP računalništvo (NRA) 4, 5

11

Patricija Verbič

dodatna strokovna pomoč

12

Marija Kušenić

dodatna strokovna pomoč

13

Urška Sedevčič

dodatna strokovna pomoč

14

Tjaša Turšič

dodatna strokovna pomoč 

15

Marja Zakrajšek

dodatna strokovna pomoč

2. PREDMETNA STOPNJA

Na predmetni stopnji je v šolskem letu 2018/19 petnajst oddelkov.

Do kontaktnih podatkov učiteljev pridete v e-redovalnici.

 

Ime in priimek

Razrednik

Poučuje

Mat. uč.

1

Mateja Miljković

 

slovenščina (SLJ), knjižnica

 

2

Tadeja Novak

6. a

slovenščina (SLJ) 

IP: gledališki klub (GKL)

14

3

Nataša Sitar

7. d

slovenščina (SLJ)

9

4

Petra Paternoster

 

slovenščina (SLJ)

podaljšano bivanje

 

5

Brigita P. Jamnik

9. b

slovenščina (SLJ)

6

6

Lavra Bračič

7. c

angleščina (TJA)

2

7

Jana Ž. Knez

 

angleščina (TJA)

 

8

Miha Vrčko

6. b

angleščina (TJA)

213

9

Petra A. Puntar

8. a

angleščina (TJA)

1

10

Katka Božič 

 

angleščina (TJA) 

IP: francoščina (FI)

 

11

Polona J. Frelih

 

IP: nemščina (NI)

 

12

Mojca Ekart

 

IP: španščina (ŠI)

IP: ruščina (RI)

 

13

Vesna Kačič

 

matematika (MAT)

tehnika in tehnologija (TIT)

 

14

(Barbara Horvat) Milan Brkljač

8. b

matematika (MAT)

IP: VEO

11

15

(Sandra Pančor)

Danijela Sanja Berložnik

 

matematika (MAT)

20

16

Bernardka Kastelic

7. a

matematika (MAT)

TIT

12

17

Aleš Drinovec

 

računalnikar

IP: multimedija (MME) 

IP: robotika v tehniki (RVT)

IP: računalniška omrežja (ROM)

IP: elektroteh.  z robotiko (EZR)

tehnika in tehnologija (TIT)

neobvezni IP računalništvo (NRA) 6

 

18

Alenka Grom

 

domovinska in državljanska kultura in etika (DKE) 

 

19

Barbara Rubin

8. c

kemija (KEM)

naravoslovje (NAR)

IP: poskusi v kemiji (POK) 

IP: kemija v okolju (KEO)

23

20

Matjuša Mihelčič

9. c

naravoslovje (NAR) 

fizika (FIZ)

IP: daljnogledi in planeti (DIP)

22

21

Petra Simčič

8. d

biologija (BIO)

naravoslovje (NAR)

gospodinjstvo (GOS) 

202

22

Irena Bevk

 

naravoslovje (NAR)

laborant

 

23

Mojca B. Sotenšek

 

organizator šolske prehrane 

gospodinjstvo (GOS)

IP: načini prehranjevanja (NPH)

IP: sodobna priprava hrane (SPH)

 

24

Milan Gaberšek

 

tehnika in tehnologija (TIT)

matematika (MAT-skupine)

IP: obdelava gradiv – les (OGL)

IP: obdelava gradiv – umetne snovi (OGU)

IP: elektrotehnika (ELE)

neobvezni IP tehnika (NTE) 6


 

25

Vida Zagorc 

Ušeničnik

 

likovna umetnost (LUM) 

IP: likovno snovanje (LS)

IP: kaj nam govorijo umetnine (KGU) 

IP: življenje v umetnosti (ŽUU)

neobvezni IP umetnost (NUM) 6


 

26

Urška Domevšček

 

likovna umetnost (LUM) 

 

27

Andrej Smrekar

 

geografija (GEO)

 

28

Anja K. Krstovski

 

geografija (GEO)

zgodovina (ZGO)

 

29

Ksenija Weis

6. c

zgodovina (ZGO)

IP: turistična vzgoja (TVZ)

 

29

30

Zlatka V. Zgonc

 

zgodovina (ZGO)

 

31

Mitja Vaupotič

7.b

glasbena umetnost (GUM)

pevski zbor

 

222

32

Andreja Dominc

 

šport (ŠPO)

IP: šport za zdravje (ŠZZ)


 

33

Inna Beguš Dolgun

8. d

šport (ŠPO)

IP: šport za sprostitev (ŠSP)

IP: izbrani šport (IŠP) – rokomet

 

10

34

Janez Malovič

9. a

šport (ŠPO)

IP: izbrani šport (IŠP) – košarka

neobvezni izbirni predmet (NŠP) 6

 

28